პუბლიკაციები

გენდერი, ძალადობა და პოლიტიკა
გენდერი, ძალადობა და პოლიტიკა

ელიზაბეტ ფრეიზერი
პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი, ოქსფორდის უნივერსიტეტი

მე-4 ყოველწლიური კონფერენცია გენდერის კვლევაში
6 დეკემბერი, 2012


ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული კანონის იმპლემენტაცია საქართველოში  კონტექსტუალური ინტერაქციის თეორიის მიხედვით
ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული კანონის იმპლემენტაცია საქართველოში კონტექსტუალური ინტერაქციის თეორიის მიხედვით

ნინო ჯავახიშვილი, გვანცა ჯიბლაძე

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მე-4 ყოველწლიური კონფერენცია გენდერის კვლევაში
6 დეკემბერი, 2012

 

სოციალური კაპიტალი ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ: ეკლესია, მასმედია,  საზოგადოება
სოციალური კაპიტალი ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ: ეკლესია, მასმედია, საზოგადოება

ნინო ჯავახიშვილი, მაკა ლორთქიფანიძე, ანა პეტრიაშვილი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მე-4 ყოველწლიური კონფერენცია გენდერის კვლევაში
6 დეკემბერი, 2012