თვის არქივი: ოქტომბერი 2012

მატერიალური დეპრივაცია და არჩევნების შედეგები

(სამუშაო ვერსია)

ალექსი გუგუშვილი, ოქტომბერი 2012

დაწვრილებით