ახალი ამბების არქივი

სტუდენტური პანელი EU Talks სერიის ფარგლებში

სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი ორგანიზებას უწევს საჯარო დისკუსიების სერიას EU Talks. დისკუსიები იმართება ცენტრის პროექტის"საქართველოს ევროპეიზაციის შესახებ ცნობიერების ამაღლება აკადემიურ სივრცეში" ფარგლებში ევროკომისიის Erasmus+ Jean Monnet Activities ფინანსური მხარდაჭერით.

EU Talks სერიის ფარგლებში 16 იანვარს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა სტუდენტური პანელი

ინგლისურენოვანი პანელი / Panel in English

Participants:

  • Ana Badalashvili, Mariam Mardaleishvili, Tbilisi State University, "The institutional fundamentals of European integration of Georgia in accordance with the Association agreement" 
  • Justine Marienfeldt, University of Potsdam, Tbilisi State University, "Europeanization of Georgian Public Administration - A Quantitative Study About Public Service Values and Behavior Among MPA Students" 
  • Moderator: Irine Osepashvili, Center for Social Sciences

ქართულენოვანი პანელი / Panel in Georgian

მონაწილეები:

  • ირაკლი გაბიძაშვილი, საქართველოს უსაფრთხოებისა და განვითარების ცენტრი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, „ვიზა ლიბერალიზაცია და მისი გავლენა განათლებაზე, კულტურასა და ეკონომიკაზე"
  • მიმოზა ტიელიძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, „ევროპეიზაციის გავლენა საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემაზე"
  • ქრისტინე მარგველაშვილი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, „ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიის როლი ევროინტეგრაციის პროცესში"
  • მოდერატორი: მარიამ ამაშუკელი, სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი

EU Talks სერია იმართება სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის პროექტის "საქართველოს ევროპეიზაციის შესახებ ცნობიერების ამაღლება აკადემიურ სივრცეში" ფარგლებში ევროკომისიის Erasmus+ Jean Monnet Activities ფინანსური მხარდაჭერით.