მიმდინარე პროექტები

პროექტის სახელწოდება:
"საქართველოს ევროპეიზაციის შესახებ ცნობიერების ამაღლება აკადემიურ სივრცეში"

დონორი: ერაზმუს+ ჟან მონე აქტივობები

ხელმძღვანელი: ლია წულაძე

მიზანი: პროექტის მიზანია შექმნა პლატფორმა დისკუსიისთვის და აამაღლოს ცნობიერება საქართველოს ევროპეიზაციის შესახებ აკადემიურ სივრცეში და მის მიღმა.