მიმდინარე პროექტები

პროექტი ხორციელდება National Endowment for Democracy-ის ფინანსური მხარდაჭერით.

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ ინგლისური გვერდი: http://css.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=101&info_id=1318