საზოგადოებასთან ურთიერთობა

ნეტგაზეთის სტატია ცენტრის პროექტის "ბოლონიის პროცესის შეფასება საქართველოში" შესახებ

ონლაინ მედია საშუალების "ნეტგაზეთის" სტატია ცცენტრის მიერ განხორციელებული პროექტის "ბოლონიის პროცესის შეფასება საქართველოში: ძირითადი მიღწევები და გამოწვევები" შესახებ. 

სტატია ხელმისაწვდომია შემდეგი ბმულის საშუალებით"

http://netgazeti.ge/news/169490/