წიგნები

პუბლიკაციის ტიპი
წელი
ნაციონალიზმი და გლობალიზაცია

ნაციონალიზმი და გლობალიზაცია

ავტორი: ზურაბ დავითაშვილი

გამოცემის წელი: 2003

ეკონომიკური სოციოლოგია

ეკონომიკური სოციოლოგია

ავტორი: ლია მეზვრიშვილი

გამოცემის წელი: 2003

არჩევნები და საზოგადოება

არჩევნები და საზოგადოება

ავტორი: მალხაზ მაცაბერიძე

გამოცემის წელი: 2003

პოლიტიკური მარკეტინგის საფუძვლები

პოლიტიკური მარკეტინგის საფუძვლები

ავტორი: მალხაზ მაცაბერიძე

გამოცემის წელი: 2003

ლექციები პოლიტიკური ხელისუფლების  თეორიაში

ლექციები პოლიტიკური ხელისუფლების თეორიაში

ავტორი: მიხეილ გოგატიშვილი

გამოცემის წელი: 2003

ინსტიტუციური ცვლილებების სოციოლოგია

ინსტიტუციური ცვლილებების სოციოლოგია

ავტორი: გიგი თევზაძე

გამოცემის წელი: 2002

სოციოლინგვისტიკა

სოციოლინგვისტიკა

ავტორი: ნოდარ ლადარია

გამოცემის წელი: 2002

ლექციები პოლიტიკური ძალის თეორიაში

ლექციები პოლიტიკური ძალის თეორიაში

ავტორი: მამუკა ბიჭაშვილი

გამოცემის წელი: 2001

გეოპოლიტიკური და გეოსტრატეგიული ტრანსფორმაცია ევროპაში

გეოპოლიტიკური და გეოსტრატეგიული ტრანსფორმაცია ევროპაში

ავტორი: კახაბერ კაციტაძე

გამოცემის წელი: 2001

კულტურის სოციოლოგია

კულტურის სოციოლოგია

ავტორი: ედუარდ კოდუა

გამოცემის წელი: 2001