წიგნები

პუბლიკაციის ტიპი
წელი
პოლიტიკური კონფლიქტების მართვა

პოლიტიკური კონფლიქტების მართვა

ავტორი: რევაზ ჯორბენაძე

გამოცემის წელი: 2001

თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობები

თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობები

ავტორი: გიორგი სანიკიძე, ნინო კიღურაძე

გამოცემის წელი: 2001

დასავლეთის ქვეყნების ურბანსოციოლოგია

დასავლეთის ქვეყნების ურბანსოციოლოგია

ავტორი: თამარ სულუხია

გამოცემის წელი: 2001

ინდივიდუალისტური და კოლექტივისტური საზოგადოებები

ინდივიდუალისტური და კოლექტივისტური საზოგადოებები

ავტორი: ლალი სურმანიძე

გამოცემის წელი: 2001

დემოკრატიზაცია

დემოკრატიზაცია

ავტორი: გია ჟორჟოლიანი, თამარ ბერეკაშვილი, მარინა მუსხელიშვილი

გამოცემის წელი: 2001

სოციალური მოქმედების თეორიები

სოციალური მოქმედების თეორიები

ავტორი: იაგო კაჭკაჭიშვილი

გამოცემის წელი: 2001