წიგნები

სექსუალური შევიწროება - ქალთა "უჩინარი" დისკრიმინაცია

სექსუალური შევიწროება - ქალთა

ავტორი: მარიამ ამაშუკელი

დაფინანსება: წიგნი გამოიცა "ქალთა ფონდი საქართველოში“-ს ფინანსური მხარდაჭერით.

ნაშრომი მომზადებულია სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის უმცროსი მკვლევარის, მარიამ ამაშუკელი მიერ კვლევითი პროექტის ფარგლებში, რომელიც განხორციელდა „ქალთა ფონდი საქართველოში“-ს ფინანსური მხარდაჭერით. 

ჩამოტვირთვა

ავტორი: მარიამ ამაშუკელი

დაფინანსება: წიგნი გამოიცა "ქალთა ფონდი საქართველოში“-ს ფინანსური მხარდაჭერით.

ნაშრომი მომზადებულია სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის უმცროსი მკვლევარის, მარიამ ამაშუკელი მიერ კვლევითი პროექტის ფარგლებში, რომელიც განხორციელდა „ქალთა ფონდი საქართველოში“-ს ფინანსური მხარდაჭერით. 

ჩამოტვირთვა