წიგნები

რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები

რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები

ავტორი: ლია წულაძე

გამოცემის წელი: 2008

გვერდების რაოდენობა, ფორმატი: 83, A4

ფინანსური მხარდაჭერა: წიგნი მომზადებული და გამოცემულია სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის მიერ ფონდის OSI-Zug და ღია საზოგადოების ინსტიტუტის (ბუდაპეშტი) უმაღლესი განათლების მხარდაჭერის პროგრამის (HESP) ფინანსური მხარდაჭერით.

©სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი.

მოკლე აღწერა: წიგნი გამოცემულია ქართულ ენაზე და მოცავს შემდეგი საკითხების განხილვას: სოციალური კვლევის ბუნება, მასობრივი გამოკითხვა, კითხვარი, მონაცემტა ანალიზი და კვლევის ანგარიში.

ჩამოტვირთვა

ავტორი: ლია წულაძე

გამოცემის წელი: 2008

გვერდების რაოდენობა, ფორმატი: 83, A4

ფინანსური მხარდაჭერა: წიგნი მომზადებული და გამოცემულია სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის მიერ ფონდის OSI-Zug და ღია საზოგადოების ინსტიტუტის (ბუდაპეშტი) უმაღლესი განათლების მხარდაჭერის პროგრამის (HESP) ფინანსური მხარდაჭერით.

©სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი.

მოკლე აღწერა: წიგნი გამოცემულია ქართულ ენაზე და მოცავს შემდეგი საკითხების განხილვას: სოციალური კვლევის ბუნება, მასობრივი გამოკითხვა, კითხვარი, მონაცემტა ანალიზი და კვლევის ანგარიში.

ჩამოტვირთვა