აკადემიური თარგმანები

წარმოსახვითი საზოგადოებანი

წარმოსახვითი საზოგადოებანი

ავტორი: ბენედიქტ ანდერსონი

გვერდების რაოდენობა, ფორმატი: 306, A5

დაფინანსება: წიგნი გამოცემულია "ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის მთარგმნელობითი პროექტის" (CEU Translation Project) მხარდაჭერით, ფონდის OSI-Zug, ბუდაპეშტის ღია საზოგადოების ინსტიტუტის გამომცემლობის განვითარებიც ცენტრის (CPD), ფონდის "ღია საზოგადოება - საქართველო" (OSGF) სოციალურ მეცნიერებათა მხარდაჭერის პროგრამისა (SSSP) და საგამომცემლო-მთარგმნელობითი პროგრამის (TR) ფინანსური ხელშეწყობით.

© გამომცემლობა "ენა და კულტურა" 2003

მოკლე აღწერა: წიგნი ათი ნაწილისგან შედეგება. პირველ ნაწილში მოცემულია ცნებები და განსაზღვრებები, შემდეგ განხილულია კულტურული ფესვები (რელიგიური საზოადოება, დინასტიური სამეფო და მოსაზრებანი დროის შესახებ), ეროვნული ცნობიერების წარმოშობა, კრეოლი პიონერები, ძველი ენები და ახალი მოდელები, ოფიციალური ნაციონალიზმი და იმპერიალიზმი, უკანასკნელი ტალღა, პატრიოტიზმი და რასიზმი, ისტორიის ანგელოზი. წიგნის დასასრულს განხილულია ისეთი საკიტხები, როგორიცაა აღწერა, რუკა და მუზეუმი, ახალი და ძველი სივრცე, ახალი და ძველი დრო, შეგონებანი ძმათა ომის შესახებ და ერების ბიოგრაფია.

ავტორი: ბენედიქტ ანდერსონი

გვერდების რაოდენობა, ფორმატი: 306, A5

დაფინანსება: წიგნი გამოცემულია "ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის მთარგმნელობითი პროექტის" (CEU Translation Project) მხარდაჭერით, ფონდის OSI-Zug, ბუდაპეშტის ღია საზოგადოების ინსტიტუტის გამომცემლობის განვითარებიც ცენტრის (CPD), ფონდის "ღია საზოგადოება - საქართველო" (OSGF) სოციალურ მეცნიერებათა მხარდაჭერის პროგრამისა (SSSP) და საგამომცემლო-მთარგმნელობითი პროგრამის (TR) ფინანსური ხელშეწყობით.

© გამომცემლობა "ენა და კულტურა" 2003

მოკლე აღწერა: წიგნი ათი ნაწილისგან შედეგება. პირველ ნაწილში მოცემულია ცნებები და განსაზღვრებები, შემდეგ განხილულია კულტურული ფესვები (რელიგიური საზოადოება, დინასტიური სამეფო და მოსაზრებანი დროის შესახებ), ეროვნული ცნობიერების წარმოშობა, კრეოლი პიონერები, ძველი ენები და ახალი მოდელები, ოფიციალური ნაციონალიზმი და იმპერიალიზმი, უკანასკნელი ტალღა, პატრიოტიზმი და რასიზმი, ისტორიის ანგელოზი. წიგნის დასასრულს განხილულია ისეთი საკიტხები, როგორიცაა აღწერა, რუკა და მუზეუმი, ახალი და ძველი სივრცე, ახალი და ძველი დრო, შეგონებანი ძმათა ომის შესახებ და ერების ბიოგრაფია.