აკადემიური თარგმანები

დემოკრატიის მომავალი

დემოკრატიის მომავალი

ავტორი: ნორბერტო ბობიო

გვერდების რაოდენობა, ფორმატი: 255, A5

დაფინანსება: წიგნი გამოცემულია "ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის მთარგმნელობითი პროექტის" (CEU Translation Project) მხარდაჭერით, ფონდის OSI-Zug, ბუდაპეშტის ღია საზოგადოების ინსტიტუტის გამომცემლობის განვითარებიც ცენტრის (CPD), ფონდის "ღია საზოგადოება - საქართველო" (OSGF) სოციალურ მეცნიერებათა მხარდაჭერის პროგრამისა (SSSP) და საგამომცემლო-მთარგმნელობითი პროგრამის (TR) ფინანსური ხელშეწყობით.

© გამომცემლობა "ენა და კულტურა" 2003

მოკლე აღწერა: წიგნში განხილული საკითხები გაერთიანებულია შვიდ თავში. დასაწყისში განხილულია დემოკრატიის მომავალი, წარმომადგენლობითი და უშუალო დემოკრატია. შემდეგ საუბარია დემოკრატიაზე წესების დაცვით, დემოკრატიასა და ფარულ ძალაუფლებაზე, ძველ და ახალ ლიბერალიზმზე. წიგნის დასასრულს განხილულია კონტრაქტი და კონტრაქტარიანიზმი მიმდინარე დებატებში, კანონისა და ადამიანის საკითხები.

ავტორი: ნორბერტო ბობიო

გვერდების რაოდენობა, ფორმატი: 255, A5

დაფინანსება: წიგნი გამოცემულია "ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის მთარგმნელობითი პროექტის" (CEU Translation Project) მხარდაჭერით, ფონდის OSI-Zug, ბუდაპეშტის ღია საზოგადოების ინსტიტუტის გამომცემლობის განვითარებიც ცენტრის (CPD), ფონდის "ღია საზოგადოება - საქართველო" (OSGF) სოციალურ მეცნიერებათა მხარდაჭერის პროგრამისა (SSSP) და საგამომცემლო-მთარგმნელობითი პროგრამის (TR) ფინანსური ხელშეწყობით.

© გამომცემლობა "ენა და კულტურა" 2003

მოკლე აღწერა: წიგნში განხილული საკითხები გაერთიანებულია შვიდ თავში. დასაწყისში განხილულია დემოკრატიის მომავალი, წარმომადგენლობითი და უშუალო დემოკრატია. შემდეგ საუბარია დემოკრატიაზე წესების დაცვით, დემოკრატიასა და ფარულ ძალაუფლებაზე, ძველ და ახალ ლიბერალიზმზე. წიგნის დასასრულს განხილულია კონტრაქტი და კონტრაქტარიანიზმი მიმდინარე დებატებში, კანონისა და ადამიანის საკითხები.