აკადემიური თარგმანები

მსოფლიო პოლიტიკა გარდატეხის პროცესში

მსოფლიო პოლიტიკა გარდატეხის პროცესში

ავტორი: ერნსტ-ოტო ჩემპილი

გვერდების რაოდენობა, ფორმატი: 189, A4

დაფინანსება: წიგნი გამოცემულია "ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის მთარგმნელობითი პროექტის" (CEU Translation Project) მხარდაჭერით, ფონდის OSI-Zug, ბუდაპეშტის ღია საზოგადოების ინსტიტუტის გამომცემლობის განვითარებიც ცენტრის (CPD), ფონდის "ღია საზოგადოება - საქართველო" (OSGF) სოციალურ მეცნიერებათა მხარდაჭერის პროგრამისა (SSSP) და საგამომცემლო-მთარგმნელობითი პროგრამის (TR) ფინანსური ხელშეწყობით.

© Verlag C. H. Beck oHG, Munchen 2003

მოკლე აღწერა: წიგნი შედგება 5 თავისგან, რომლებშიც განხილულია ევროპული, რეგიონალიზირებული, საზოგადოებათა და ეკონომიკის სამყაროთა საკითხები.

ავტორი: ერნსტ-ოტო ჩემპილი

გვერდების რაოდენობა, ფორმატი: 189, A4

დაფინანსება: წიგნი გამოცემულია "ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის მთარგმნელობითი პროექტის" (CEU Translation Project) მხარდაჭერით, ფონდის OSI-Zug, ბუდაპეშტის ღია საზოგადოების ინსტიტუტის გამომცემლობის განვითარებიც ცენტრის (CPD), ფონდის "ღია საზოგადოება - საქართველო" (OSGF) სოციალურ მეცნიერებათა მხარდაჭერის პროგრამისა (SSSP) და საგამომცემლო-მთარგმნელობითი პროგრამის (TR) ფინანსური ხელშეწყობით.

© Verlag C. H. Beck oHG, Munchen 2003

მოკლე აღწერა: წიგნი შედგება 5 თავისგან, რომლებშიც განხილულია ევროპული, რეგიონალიზირებული, საზოგადოებათა და ეკონომიკის სამყაროთა საკითხები.