აკადემიური თარგმანები

გენდერის საკითხავი ლიტერატურა

გენდერის საკითხავი ლიტერატურა

ავტორი: კრებული

გვერდების რაოდენობა, ფორმატი: 192, A4

დაფინანსება: წიგნის ქართული თარგმანი მომზადდა და გამოიცა "სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის' მიერ, ფონდის OSI-Zug, ბუდაპეშტის ღია საზოგადოების ინსტიტუტის უმაღლესი განათლების მხარდაჭერის პროგრამისა (HESP) და ფონდი "ღია საზოგადოება - საქართველოს" (OSGF) ფინანსური ხელშეწყობით.

© სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი, 2007

მოკლე აღწერა: წიგნი წარმოადგენს საკითხავ კრებულს გენდერის საკითხებით დაინტერესებულ პირთათვის. მასში წარმოდგენილია 13 სხვადასხვა ავტორის ნაშრომი.

ავტორი: კრებული

გვერდების რაოდენობა, ფორმატი: 192, A4

დაფინანსება: წიგნის ქართული თარგმანი მომზადდა და გამოიცა "სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის' მიერ, ფონდის OSI-Zug, ბუდაპეშტის ღია საზოგადოების ინსტიტუტის უმაღლესი განათლების მხარდაჭერის პროგრამისა (HESP) და ფონდი "ღია საზოგადოება - საქართველოს" (OSGF) ფინანსური ხელშეწყობით.

© სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი, 2007

მოკლე აღწერა: წიგნი წარმოადგენს საკითხავ კრებულს გენდერის საკითხებით დაინტერესებულ პირთათვის. მასში წარმოდგენილია 13 სხვადასხვა ავტორის ნაშრომი.