გავრცობილი სილაბუსები

ბიზნესი და პოლიტიკა საქართველოში (2003-06 წწ.)

ბიზნესი და პოლიტიკა საქართველოში (2003-06 წწ.)

ავტორი: მალხაზ მაცაბერიძე

გამოცემის წელი: 2006

გვერდების რაოდენობა, ფორმატი: 99, A4

დაფინანსება: წიგნი მომზადებული და გამოცემულია "სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის" მიერ, ფონდის OSI-Zug, ბუდაპეშტის ღია საზოგადოების ინსტიტუტის უმაღლესი განათლების მხარდაჭერის პროგრამის (HESP) ფინანსური ხელშეწყობით.

© სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი

მოკლე აღწერა: წიგნში განხილულია ბიზნესისა და პოლიტიკის ურთიერთობა საქართველოში ვარდების რევოლუციის შემდგომ პერიოდში. ავტორი უხვად იყენებს ქართული მედიის პობლიკაციებს, რომელიც დიდ ყურადღებას უთმობს ამ თემას. წიგნი მოიცავს რამდენიმე მსხვილ თემას,მათ შორისაა ბიზნესი და პოლიტიკა პოსტკომუნისტური ტრანსფორმაციის პერიოდში, საქართველო ვარდების რევოლუციის წინა პერიოდში, არჩევნები და რევოლუცია, საქართველოს ეკონომიკის ადგილი მსოფლიოში, არადეკლარირებული შემოსავლების ლეგალიზების შედეგები, კორუფციის საკითხი, ხელისუფლებისა და ბიზნების ურთიერთობა, ბიზნესი და პოლიტიკა და სახელმწიფოს მიერ პოლიტიკაში ფულის მოძრაობის დარეგულირების მცდელობა.

ჩამოტვირთვა

ავტორი: მალხაზ მაცაბერიძე

გამოცემის წელი: 2006

გვერდების რაოდენობა, ფორმატი: 99, A4

დაფინანსება: წიგნი მომზადებული და გამოცემულია "სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის" მიერ, ფონდის OSI-Zug, ბუდაპეშტის ღია საზოგადოების ინსტიტუტის უმაღლესი განათლების მხარდაჭერის პროგრამის (HESP) ფინანსური ხელშეწყობით.

© სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი

მოკლე აღწერა: წიგნში განხილულია ბიზნესისა და პოლიტიკის ურთიერთობა საქართველოში ვარდების რევოლუციის შემდგომ პერიოდში. ავტორი უხვად იყენებს ქართული მედიის პობლიკაციებს, რომელიც დიდ ყურადღებას უთმობს ამ თემას. წიგნი მოიცავს რამდენიმე მსხვილ თემას,მათ შორისაა ბიზნესი და პოლიტიკა პოსტკომუნისტური ტრანსფორმაციის პერიოდში, საქართველო ვარდების რევოლუციის წინა პერიოდში, არჩევნები და რევოლუცია, საქართველოს ეკონომიკის ადგილი მსოფლიოში, არადეკლარირებული შემოსავლების ლეგალიზების შედეგები, კორუფციის საკითხი, ხელისუფლებისა და ბიზნების ურთიერთობა, ბიზნესი და პოლიტიკა და სახელმწიფოს მიერ პოლიტიკაში ფულის მოძრაობის დარეგულირების მცდელობა.

ჩამოტვირთვა