გავრცობილი სილაბუსები

ქალთა უფლებების ისტორიული ასპექტები

ქალთა უფლებების ისტორიული ასპექტები

ავტორი: თამარ საბედაშვილი

გამოცემის წელი: 2006

გვერდების რაოდენობა, ფორმატი: 112, A4

დაფინანსება: წიგნი მომზადებული და გამოცემულია "სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის" მიერ, ფონდის OSI-Zug, ბუდაპეშტის ღია საზოგადოების ინსტიტუტის უმაღლესი განათლების მხარდაჭერის პროგრამის (HESP) ფინანსური ხელშეწყობით.

©სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი

მოკლე აღწერა: სამარლის გენდერული ასპექტების წარმოსაჩენად წიგნში მოცემულია ისტორიული ექსკურსი ქალთა უფლებების დამცავი სამართლებრივი აზროვნების განვითარების შესახებ დასავლეთსა და საბჭოთა კავშირში. მიმოხიულია ის ისტორიული გარემოებები, რომლებმაც ხელი შეუწყო ქალთა უფლებრივ დისკრიმინაციას, დასმულია კანონშემოქმედის ობიექტურობის, საზოგადოებრივი მდგომარეობისა და დამოკიდებულებების საკითხები. ქალთა სამართლებრივი მდგომარეობა მიმოხიულია საფრანგეთის ბურჟუაზიული რევოლუციიდან XX საუკუნის მონაცემების ჩათვლით. გარდა ამისა, წიგნში საუბარია საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ გაწეულ ძალისხმევაზე, რომელიც ქალთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესებაზეა მიმართული. გარდა ამისა, ნაშრომში განიხილება საქართველოს გამოცდილება ამ კუთხით და საკანონმდებლო ორგანოში ქალთა წარმომადგენლობის ზრდასთან დაკავშირებული საკითხები.

ჩამოტვირთვა

ავტორი: თამარ საბედაშვილი

გამოცემის წელი: 2006

გვერდების რაოდენობა, ფორმატი: 112, A4

დაფინანსება: წიგნი მომზადებული და გამოცემულია "სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის" მიერ, ფონდის OSI-Zug, ბუდაპეშტის ღია საზოგადოების ინსტიტუტის უმაღლესი განათლების მხარდაჭერის პროგრამის (HESP) ფინანსური ხელშეწყობით.

©სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი

მოკლე აღწერა: სამარლის გენდერული ასპექტების წარმოსაჩენად წიგნში მოცემულია ისტორიული ექსკურსი ქალთა უფლებების დამცავი სამართლებრივი აზროვნების განვითარების შესახებ დასავლეთსა და საბჭოთა კავშირში. მიმოხიულია ის ისტორიული გარემოებები, რომლებმაც ხელი შეუწყო ქალთა უფლებრივ დისკრიმინაციას, დასმულია კანონშემოქმედის ობიექტურობის, საზოგადოებრივი მდგომარეობისა და დამოკიდებულებების საკითხები. ქალთა სამართლებრივი მდგომარეობა მიმოხიულია საფრანგეთის ბურჟუაზიული რევოლუციიდან XX საუკუნის მონაცემების ჩათვლით. გარდა ამისა, წიგნში საუბარია საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ გაწეულ ძალისხმევაზე, რომელიც ქალთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესებაზეა მიმართული. გარდა ამისა, ნაშრომში განიხილება საქართველოს გამოცდილება ამ კუთხით და საკანონმდებლო ორგანოში ქალთა წარმომადგენლობის ზრდასთან დაკავშირებული საკითხები.

ჩამოტვირთვა