გავრცობილი სილაბუსები

გენდერი და პოლიტიკა

გენდერი და პოლიტიკა

ავტორი: ლელა ხომერიკი

გამოცემის წელი: 2006

გვერდების რაოდენობა, ფორმატი: 48, A4

დაფინანსება: წიგნი მომზადებული და გამოცემულია "სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის" მიერ, ფონდის OSI-Zug, ბუდაპეშტის ღია საზოგადოების ინსტიტუტის უმაღლესი განათლების მხარდაჭერის პროგრამის (HESP) ფინანსური ხელშეწყობით.

© სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი

მოკლე აღწერა: წიგნში განხილულია გენდერული პრობლემატიკა თანამედროვე პოლიტიკურ თეორიაში, ქალთა პოლიტიკური უფლებების კონცეფციის განვითარება, ქალთა პოლიტიკური უფლებების დაცვის საერთაშორისო და ეოვნულ სამართლებრივ მექანიზმები. წარმოდგენილი საკითხები გაშლილია თოთხმეტ თემად. ეს თემებია: წალთა მონაწილეობა პოლიტიკაში, გენდერული პარამეტრები პოლიტიკურ პარტიებში, საქართველოს საარჩევნო სისტეი გენდერული ასპექტები, სპეციალური დროებითი ზომები პოლიტიკაში გენდერული თანასწორობის უზრუნველსაყოფად, ქალთა პოლიტიკური წარმომადგენლობის გაზრდის სტრატეგიები, სისტემებისა და ორგანიზაცისბის გენდერული პოლიტიკა, მასმედიის გენდერული პოლიტიკა, სახელმწიფო პოლიტიკა გენდერული და საქთა პრობლემების სფეროში, გენდერული ბიუჯეტი, გენდერული თანასწორობის უზრუნველსაყოფისკენ მიმართული პოლიტიკის განხორციელება საქართველოში და რეგიონალურ დონეზე, გენდერული სტატისტიკა, გენდერული მეინსტრიმინგი, გენდერული ანალიზი: ცნების დეფინიცია და გენდერული ანალიზის ინსტრუმენტები.

ჩამოტვირთვა

ავტორი: ლელა ხომერიკი

გამოცემის წელი: 2006

გვერდების რაოდენობა, ფორმატი: 48, A4

დაფინანსება: წიგნი მომზადებული და გამოცემულია "სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის" მიერ, ფონდის OSI-Zug, ბუდაპეშტის ღია საზოგადოების ინსტიტუტის უმაღლესი განათლების მხარდაჭერის პროგრამის (HESP) ფინანსური ხელშეწყობით.

© სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი

მოკლე აღწერა: წიგნში განხილულია გენდერული პრობლემატიკა თანამედროვე პოლიტიკურ თეორიაში, ქალთა პოლიტიკური უფლებების კონცეფციის განვითარება, ქალთა პოლიტიკური უფლებების დაცვის საერთაშორისო და ეოვნულ სამართლებრივ მექანიზმები. წარმოდგენილი საკითხები გაშლილია თოთხმეტ თემად. ეს თემებია: წალთა მონაწილეობა პოლიტიკაში, გენდერული პარამეტრები პოლიტიკურ პარტიებში, საქართველოს საარჩევნო სისტეი გენდერული ასპექტები, სპეციალური დროებითი ზომები პოლიტიკაში გენდერული თანასწორობის უზრუნველსაყოფად, ქალთა პოლიტიკური წარმომადგენლობის გაზრდის სტრატეგიები, სისტემებისა და ორგანიზაცისბის გენდერული პოლიტიკა, მასმედიის გენდერული პოლიტიკა, სახელმწიფო პოლიტიკა გენდერული და საქთა პრობლემების სფეროში, გენდერული ბიუჯეტი, გენდერული თანასწორობის უზრუნველსაყოფისკენ მიმართული პოლიტიკის განხორციელება საქართველოში და რეგიონალურ დონეზე, გენდერული სტატისტიკა, გენდერული მეინსტრიმინგი, გენდერული ანალიზი: ცნების დეფინიცია და გენდერული ანალიზის ინსტრუმენტები.

ჩამოტვირთვა