გავრცობილი სილაბუსები

მსოფლიო პოლიტიკის გლობალიზაცია

მსოფლიო პოლიტიკის გლობალიზაცია

ავტორი: ვალერი მელიქიძე

გამოცემის წელი: 2006

გვერდების რაოდენობა, ფორმატი: 152, A4

დაფინანსება: წიგნი მომზადებული და გამოცემულია "სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის" მიერ, ფონდის OSI-Zug, ბუდაპეშტის ღია საზოგადოების ინსტიტუტის უმაღლესი განათლების მხარდაჭერის პროგრამის (HESP) ფინანსური ხელშეწყობით.

© სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი

მოკლე აღწერა: წიგნში წარმოდგენილია შემდეგი თემები: გლობალიზაციისა და მსოფლიო პოლიტიკის თეორიები (ორი საზოგადოებრივი სისტემის მაგალითზე), მსოფლიო პოლიტიკის გლობალიზაცია (ამერიკის შეერთებული შტატები - "უხალისო იმპერია"), ეკონომიკური განვითარება და მსოფლიო პოლიტიკის გლობალიზაცია (ტერორიზმი - პსოფლიო პოლიტიკის ახალი ძირითადი მოთამაშე?), ზოგიერთი გლობალური პრობლემა, როგორიცაა დემოგრაფიული და ეკოლოგიური პრობლემები, ტექნოლოგიები და კულტურა მსოფლიო ურთიერთობებში. ნაშრომის დასკვნით ნაწილში საუბარია ერაყის შემდგომ გლობალურ პოლიტიკაზე.

ჩამოტვირთვა

ავტორი: ვალერი მელიქიძე

გამოცემის წელი: 2006

გვერდების რაოდენობა, ფორმატი: 152, A4

დაფინანსება: წიგნი მომზადებული და გამოცემულია "სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის" მიერ, ფონდის OSI-Zug, ბუდაპეშტის ღია საზოგადოების ინსტიტუტის უმაღლესი განათლების მხარდაჭერის პროგრამის (HESP) ფინანსური ხელშეწყობით.

© სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი

მოკლე აღწერა: წიგნში წარმოდგენილია შემდეგი თემები: გლობალიზაციისა და მსოფლიო პოლიტიკის თეორიები (ორი საზოგადოებრივი სისტემის მაგალითზე), მსოფლიო პოლიტიკის გლობალიზაცია (ამერიკის შეერთებული შტატები - "უხალისო იმპერია"), ეკონომიკური განვითარება და მსოფლიო პოლიტიკის გლობალიზაცია (ტერორიზმი - პსოფლიო პოლიტიკის ახალი ძირითადი მოთამაშე?), ზოგიერთი გლობალური პრობლემა, როგორიცაა დემოგრაფიული და ეკოლოგიური პრობლემები, ტექნოლოგიები და კულტურა მსოფლიო ურთიერთობებში. ნაშრომის დასკვნით ნაწილში საუბარია ერაყის შემდგომ გლობალურ პოლიტიკაზე.

ჩამოტვირთვა