ვიდეო/აუდიო

ივ ფერატონი - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
ივ ფერატონი - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

ლორენის უნივერსიტეტი. "აღმოსავლეთ ევროპულ მუსიკაში: ბერლიოზიდან რაველამდე"

მზია ჯამაგიძე - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
მზია ჯამაგიძე - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. "ევროპეიზაცია,  ნაციონალური იდენტობა და თანამდეროვე ქართული ლიტერატურული პროცესი"

სალომე ბობოხიძე - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
სალომე ბობოხიძე - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი. "ევროპული ლიტერატურიდან "გადმონერგილი" პერსონაჟების ფუნქციისათვის აკა მორჩილაძის რომანში "აგვისტოს პასიანსი""

ჟოზე ტიურპენი - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
ჟოზე ტიურპენი - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

პარი-ესტ კრეტეი ვალ დე მარნ-ის უნივერსიტეტი. "ბუნება, კულტურა და სამოქალაქო მორალი: გამოსადეგია თუ არა დღეს ციცერონისეული ჰუმანიზმი?"

ნინო პაპიჩაშვილი - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
ნინო პაპიჩაშვილი - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. "არასატარიფო ღნისძიებები: ვაჭრობის შეზღუდვები და შეღავათები (საქართველოდან ევროკავშირში ექსპორტის მაგალითზე)"

ლელა ჯამაგიძე - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
ლელა ჯამაგიძე - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. "ევროკავშირის გავლენა საქართველოს სავაჭრო პოლიტიკის რეფორმებზე"

ქრისტინა მარგველაშვილი - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
ქრისტინა მარგველაშვილი - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი.  "ეკლესიის როლი ევროპული ინტეგრაციის პროცესში და სახელმწიფო-ეკლესიის ურთიერთბა საქართველოში.

ტარიელ ვაჩაძე - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
ტარიელ ვაჩაძე - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

ჟიულ ვერნის სახელობის პიკარდის უნივერსიტეტი. "ეკლესიის როლი ევროპეიზაციის პროცესში: აღმოსავლეთ ევროპისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების გამოცდილება"

ნინო ჯანაშია - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
ნინო ჯანაშია - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

გოტინგენის უნივერსიტეტი. "გერმანული მედიის დისკურსები საქართველოსთან ვიზალიბერალიზაციის შესახებ"

ლია წულაძე - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
ლია წულაძე - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი. "ქართული, პროევროპული და ანტიევროპული მედიის დისკურსები საქართველოს ევროპეიზაციის შესახებ"