ვიდეო/აუდიო

კატარინა კლაინშნიტგნერი - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
კატარინა კლაინშნიტგნერი - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

დარმშტადის ტექნიკური უნივერსიტეტი. "ევროპის აღმოსავლეთ პარტნიორობა გერმანული მედიის თვალით"

ანა მაყაშვილი - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
ანა მაყაშვილი - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

დ.უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. "რამდენად შორს არის ევროპა კავკასიისგან? ევროპის შესახებ ეროვნული წარმოდგენები ქართველი ახალგაზრდების წარმოსახვაში"

დიანა ბოგიშვილი - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
დიანა ბოგიშვილი - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი. "ქართული ეროვნული იდენტობა ევროპეიზაციის ჭრილში: კონფლიქტი და ინტეგრაცია"

აბელ პოლეზე - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
აბელ პოლეზე - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

დუბლინის უნივერსიტეტი. "სახელმწიფოს მშენებლობა არაფორმალურად თუ სპონტანურად: "ევროპის" წარმოსახვა და ყოველდღიურ ცხოვრებაში იდენტობის ფორმირება პოსტ-სოციალისტურ სივრცეში.

მიხეილ ბიჭია - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
მიხეილ ბიჭია - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი, ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტი. "ადამიანის ინდივიდუალობის ხელყოფისას არაქონებრივი ზიანის ანაზღაურება"

დიანა ლეჟავა, მარიამ ამაშუკელი - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
დიანა ლეჟავა, მარიამ ამაშუკელი - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი. "ბოლონიის პროცესის გამოწვევები საქართველოში: ევროპეიზაცია ქაღალდზე?"

მარინე ჩიტაშვილი - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
მარინე ჩიტაშვილი - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. "ბოლონიის პროცესი და უმაღლესი განათლების რეფორმები საქართველოში: ჩარჩო და შინაარსი"

გიორგი ლობჟანიძე - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
გიორგი ლობჟანიძე - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. "რამდენიმე "ქართული რეალია" ჯალალ ედ-დინ რუმის "არსთა მესნევიში""

სილვი კამე - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
სილვი კამე - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

ლორენის უნივერსიტეტი, საფრანგეთი. "გულგრილობა და ევროპულობა? დიფერენციაციასა და ჰომოგენურობას შორის: თანამედროვე შვედური ლიტერატურა და წევრობის საკითხები"

ფრანსის კლოდონი - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
ფრანსის კლოდონი - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

პარი-ესტ კრეტეი ვალ დე მარნ-ის უნივერსიტეტი, ვენის უნივერსიტეტი. "საქართველო ფრანგულ ცნობიერებაში: ევროპული ღირებულებები და იდენტობები"