ვიდეო/აუდიო

CSS საერთაშორისო კონფერენცია - ევროპა საქართველოში
CSS საერთაშორისო კონფერენცია - ევროპა საქართველოში

"ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულება საქართველოსთან. საშინაო პოლიტიკური და ეკონომიკური გავლენის შეფასება"

თამარ ხუნწარია

საერთაშორისო კონფერენცია - ევროპა საქართველოში

12 დეკემბერი 2013 წ.


ირაკლი კაკაბაძის საჯარო ლექცია
ირაკლი კაკაბაძის საჯარო ლექცია

„ომი, მშვიდობა, სახელმწიფო და გენდერი"
CSS-ისა და თსუ-ის გენდერის კვლევის ინსტიტუტის მიერ ერთობლივად ორგანიზებული საჯარო ლექციების ციკლიდან, გაზაფხული 2013

პროფესორ მარინე ჩიტაშვილის საჯარო ლექცია
პროფესორ მარინე ჩიტაშვილის საჯარო ლექცია

„გენდერისა და ფსიქოანალიზის ზღვარზე"

CSS-ისა და თსუ-ის გენდერის კვლევის ინსტიტუტის მიერ ერთობლივად ორგანიზებული საჯარო ლექციების ციკლიდან, გაზაფხული 2013 

პროფესორ მერი ჰოკსუორთის საჯარო ლექცია
პროფესორ მერი ჰოკსუორთის საჯარო ლექცია

„პოლიტიკის რეკონცეპტუალიზაცია ქალებითა და მამაკაცებით დასახლებულ მსოფლიოში"
სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის საჯარო ლექციების ციკლიდან, გაზაფხული 2013

პროფესორ სტივენ ჯონსის წიგნის პრეზენტაცია
პროფესორ სტივენ ჯონსის წიგნის პრეზენტაცია

"საქართველო: პოლიტიკური ისტორია დამოუკიდებლობის შემდეგ"

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა

13 მაისი, 2013

მე-4 ყოველწლიური კონფერენცია გენდერის კვლევაში, S6
მე-4 ყოველწლიური კონფერენცია გენდერის კვლევაში, S6

ქალთა ჩართულობა სამშვიდობო პროცესებში
ნარგიზა არჯევანიძე
СSS-ის კონფერენცია თემაზე "ომი და მშვიდობა: ძალაუფლება და ქალებისა და მამაკაცების რეპრეზენტაცია"
6 დეკემბერი, 2012

მე-4 ყოველწლიური კონფერენცია გენდერის კვლევაში, S4
მე-4 ყოველწლიური კონფერენცია გენდერის კვლევაში, S4

მოწვეული მომხსენებელი, დოქტორი ელიზაბეტ ფრეიზერი
СSS-ის კონფერენცია თემაზე "ომი და მშვიდობა: ძალაუფლება და ქალებისა და მამაკაცების რეპრეზენტაცია"
6 დეკემბერი, 2012

მე-4 ყოველწლიური კონფერენცია გენდერის კვლევაში, S3
მე-4 ყოველწლიური კონფერენცია გენდერის კვლევაში, S3

"სექსუალური ზეწოლა: მისი მნიშვნელობა და აღქმა"
მაია ბარქაია
СSS-ის კონფერენცია თემაზე "ომი და მშვიდობა: ძალაუფლება და ქალებისა და მამაკაცების რეპრეზენტაცია"
6 დეკემბერი, 2012

მე-4 ყოველწლიური კონფერენცია გენდერის კვლევაში, S2
მე-4 ყოველწლიური კონფერენცია გენდერის კვლევაში, S2

"ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული კანონის იმპლემენტაცია საქართველოში კონტექსტუალური ინტერაქციის თეორიის მიხედვით" 
პროფესორი ნინო ჯავახიშვილი, გვანცა ჯიბლაძე
СSS-ის კონფერენცია თემაზე "ომი და მშვიდობა: ძალაუფლება და ქალებისა და მამაკაცების რეპრეზენტაცია"
6 დეკემბერი, 2012

 

მე-4 ყოველწლიური კონფერენცია გენდერის კვლევაში, S1
მე-4 ყოველწლიური კონფერენცია გენდერის კვლევაში, S1

სოციალური კაპიტალი ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ: ეკლესია, მასმედია, საზოგადოება
პროფესორი ნინო ჯავახიშვილი, მაკა ლორთქიფანიძე
СSS-ის კონფერენცია თემაზე "ომი და მშვიდობა: ძალაუფლება და ქალებისა და მამაკაცების რეპრეზენტაცია"
6 დეკემბერი, 2012