ვიდეო/აუდიო

CSS კონფერენცია
CSS კონფერენცია "განვითარება და უსაფრთხოება: მონაცემებზე დაფუძნებული სოციალური კვლევა საქართველოში, S7

ძალადობის აღქმა და პრაქტიკა მოზარდებში: ტენდენციები ქართულ სკოლებში მოსწავლეთა გამოკითხვის მონაცემთა საფუძველზე.
დიანა ბოგიშვილი
21 სექტემბერი, 2012

CSS კონფერენცია
CSS კონფერენცია "განვითარება და უსაფრთხოება: მონაცემებზე დაფუძნებული სოციალური კვლევა საქართველოში, S6

საჯარო სკოლაში შიდა კონტროლის მექანიზმები და მართვის სტილი საქართველოში.
თამარ მოსიაშვილი
21 სექტემბერი, 2012

CSS კონფერენცია
CSS კონფერენცია "განვითარება და უსაფრთხოება: მონაცემებზე დაფუძნებული სოციალური კვლევა საქართველოში, S5

საერთაშორისო საგანმანათლებლო კვლევები საქართველოში.
ია კუტალაძე
21 სექტემბერი, 2012

CSS კონფერენცია
CSS კონფერენცია "განვითარება და უსაფრთხოება: მონაცემებზე დაფუძნებული სოციალური კვლევა საქართველოში, S4

იურიდიული სტატუსის ცვლილება და უნივერსიტეტები საქართველოში: სტატუს კვო და სტრატეგიული გეგმის პერსპექტივები.
ლიკა ღლონტი
21 სექტემბერი, 2012

CSS კონფერენცია
CSS კონფერენცია "განვითარება და უსაფრთხოება: მონაცემებზე დაფუძნებული სოციალური კვლევა საქართველოში, S3

კონსტრუირებული უთანასწორობა და ცხოვრებისეული შესაძლებლობები
საქართველოში.
ალექსი გუგუშვილი
21 სექტემბერი, 2012

CSS კონფერენცია
CSS კონფერენცია "განვითარება და უსაფრთხოება: მონაცემებზე დაფუძნებული სოციალური კვლევა საქართველოში, S2

უნივერსიტეტის ავტონომია, როგორც მორიგი სახელმწიფო მოთხოვნა. საქართველოში უმაღლესი განათლების დეცენტრალიზაციის პროცესის ანალიზი.
ელენე ჯიბლაძე
21 სექტემბერი, 2012