ყოფილი დოქტორანტები

ნიკოლოზ სამხარაძე
ნიკოლოზ სამხარაძე

საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორი.

დაცვის თარიღი: 2016 წლის ზაფხული

თამარ ხუნწარია
თამარ ხუნწარია

საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორი.

დაცვის თარიღი: 2015 წლის გაზაფხული

ელენე ჯაფარიძე
ელენე ჯაფარიძე

გენდერის კვლევის დოქტორი.

დაცვის თარიღი: 2015 წლის ზამთარი

მაია ბარქაია
მაია ბარქაია

გენდერის კვლევის დოქტორი.

დაცვის თარიღი: 2015 წლის ზამთარი