პუბლიკაციები

"გენდერული თანასწორობა  – საქართველოსა და საერთაშორისო კანონმდებლობის მიმოხილვა"

ნარგიზა არჯევანიძე

აგვისტო 2012

ჩამოტვირთეთ


წინამდებარე კვლევა, რომელიც მიმოიხილავს საქართველოსა და სკანდინავიის ქვეყნების, კერძოდ კი ისლანდიის, ნორვეგიის, ფინეთის, შვედეთისა და დანიის კანონებს გენდერული თანასწორობის შესახებ, მიზნად ისახავს მსგავსებებისა და განსხვავებების, ისევე როგორც კანონით დადგენილ უფლებამოსილებათა ეფექტიანი განხორციელების კუთხით საუკეთესო ინსტიტუციური მექანიზმების გამოვლენას.