თანამშრომლები

მარინე ჩიტაშვილი
მარინე ჩიტაშვილი

ასოცირებული მკვლევარი

ელ-ფოსტა: m.chitashvili@css.ge

 

მაკო (მანანა) მიქაბერიძე
მაკო (მანანა) მიქაბერიძე

ასოცირებული მკვლევარი

ელ-ფოსტა: m.mikaberidze@css.ge