თანამშრომლები

მარინე ჩიტაშვილი
მარინე ჩიტაშვილი

ასოცირებული მკვლევარი

ელ-ფოსტა: m.chitashvili@css.ge

 

მაკო (მანანა) მიქაბერიძე
მაკო (მანანა) მიქაბერიძე

ასოცირებული მკვლევარი

ელ-ფოსტა: m.mikaberidze@css.ge

ლიკა ღლონტი
ლიკა ღლონტი

ასოცირებული მკვლევარი

ელ-ფოსტა: l.glonti@css.ge,

lglonti@geo.net.ge

 

ლელა რეხვიაშვილი
ლელა რეხვიაშვილი

 

მკვლევარი

ელ-ფოსტა: l.rekhviashvili@css.ge

 

ია კუტალაძე
ია კუტალაძე

ასოცირებული მკვლევარი

თამარ მოსიაშვილი
თამარ მოსიაშვილი

ასოცირებული მკვლევარი

ელ-ფოსტა: t.mosiashvili@css.ge

მაია ჩანქსელიანი
მაია ჩანქსელიანი

ასოცირებული მკვლევარი

ელ-ფოსტა: m.chankseliani@css.ge;

Maia_Chankseliani@post.harvard.edu 

ელენე ჯიბლაძე
ელენე ჯიბლაძე

ასოცირებული მკვლევარი

ელ-ფოსტა: e.jibladze@css.ge