პუბლიკაციები

განვითარება და სახელმწიფოს როლი: პოსტ-რევოლუციური ხელისუფლების ხედვა და საერთაშორისო აქტორების პერსპექტივა

(სამუშაო ვერსია)

ლელა რეხვიაშვილი, სექტემბერი 2012

ჩამოტვირთვა