ანგარიშები

პუბლიკაციის ტიპი
წელი
ტრავმა-სენსიტიური გარემო და უსაფრთხო სკოლის კონცეფცია საქართველოში

ტრავმა-სენსიტიური გარემო და უსაფრთხო სკოლის კონცეფცია საქართველოში

კვლევა ჩატარდა 2015-2016 წლის ზამთარში არასამთავრობო ორგანიზაცია "ფელიქსის" დაკვეთით

CSS წლიური ანგარიში

CSS წლიური ანგარიში

ანგარიშში წარმოდგენილია ცენტრის მიერ 2014 წელს განხორციელებული აქტივობები

კვლევის ანგარიში: „გენდერული დისკრიმინაცია შრომის ბაზარზე საქართველოში“

კვლევის ანგარიში: „გენდერული დისკრიმინაცია შრომის ბაზარზე საქართველოში“

ანგარიში მომზადდა „გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა სამუშაო ადგილებზე" პროექტის ფარგლებში USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით.
2014

ქალთა საჭიროებები და პრიორიტეტები საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში

ქალთა საჭიროებები და პრიორიტეტები საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში

მოამზადა სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის მიერ გაეროს ქალთა ორგანიზაციის/ევროკავშირის პროექტის „ინოვაციური ინიციატივა გენდერული თანასწორობისათვის" (IAGE) ფარგლებში.

2014 წელი, თბილისი

 

14-16 წლის მოზარდების გენდერული წარმოდგენებისა და დამოკიდებულებების კვლევა

14-16 წლის მოზარდების გენდერული წარმოდგენებისა და დამოკიდებულებების კვლევა

წინამდებარე კვლევა განხორციელდა სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის მიერ 2013 წელს Westminster Foundation for Democracy (WFD) ფინანსური მხარდაჭერით.

ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობის საკითხების ეროვნული კვლევა საქართველოში

ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობის საკითხების ეროვნული კვლევა საქართველოში

კვლევა საქართველოში ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობის შესახებ ჩატარდა გაეროს მოსახლეობის ფონდისა და ნორვეგიისმთავრობის მიერ ერთობლივად დაფინანსებული პროექტის - „დავძლიოთ გენდერული ძალადობა ამიერკავკასიაში" ფარგლებში 2009 წელს.