ანგარიშები

უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების, დაგეგმვისა და ინსტიტუციური კვლევის ერთეულის დანიშნულება და მნიშვნელობა თბილისი

უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების, დაგეგმვისა და ინსტიტუციური კვლევის ერთეულის დანიშნულება და მნიშვნელობა თბილისი

წინამდებარე ანგარიში მომზადდა სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის პროექტის "თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მენეჯმენტის ერთიანი ინფორმაციული ჩარჩოს მომზადება და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის დაფუძნების ხელშეწყობა" ფარგლებში.

პროექტი განხორციელდა ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს უმაღლესი განათლების პროგრამის ფინანსური მხარდაჭერით.

ჩამოტვირთეთ ანგარიში

წინამდებარე ანგარიში მომზადდა სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის პროექტის "თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მენეჯმენტის ერთიანი ინფორმაციული ჩარჩოს მომზადება და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის დაფუძნების ხელშეწყობა" ფარგლებში.

პროექტი განხორციელდა ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს უმაღლესი განათლების პროგრამის ფინანსური მხარდაჭერით.

ჩამოტვირთეთ ანგარიში