ანგარიშები

CSS წლიური ანგარიში

CSS წლიური ანგარიში

სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრმა გამოაქვეყნა წლიური ანგარიში 2014 ცენტრის აქტივობებისა და ღონისძიებების შესახებ.
ანგარიში ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე.

ჩამოტვირთეთ.

 

სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრმა გამოაქვეყნა წლიური ანგარიში 2014 ცენტრის აქტივობებისა და ღონისძიებების შესახებ.
ანგარიში ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე.

ჩამოტვირთეთ.