ანგარიშები

კვლევის ანგარიში: „გენდერული დისკრიმინაცია შრომის ბაზარზე საქართველოში“

კვლევის ანგარიში: „გენდერული დისკრიმინაცია შრომის ბაზარზე საქართველოში“

წინამდებარე კვლევა „გენდერული დისკრიმინაცია შრომის ბაზარზე" განიხილავს გენდერს სოციალური კონსტრუქციონიზმის თეორიის პერსპექტივიდან, რაც მიუთითებს, რომ გენდერი სოციალურად შექმნილი კატეგორიაა და საზოგადოებაში არსებული გენდერული განსხვავებები ბიოლოგიას არ ეფუძნება. დისკრიმინაცია განიმარტება როგორც ვითარება, სადაც ადამიანს ექცევიან განსხვავებულად მისი გენდერის, რასის, ასაკის, სექსუალური ორიენტაციის ან რაიმე სხვა ნიშნით.

კვლევა მომზადდა სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის (CSS) მიერ „გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა სამუშაო ადგილებზე" პროექტის ფარგლებში არასამთავრობო ორგანიზაცია „კონსტიტუციის 42-ე მუხლის" დაკვეთით.

კვლევის ჩატარება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის გულისხმიერი მხარდაჭერის შედეგად, „ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს" (USAID) ფინანსური მხარდაჭერით.

ავტორები: ნანი ბენდელიანი, პირიო ტურკი, მარიამ ამაშუკელი, ლილი ხეჩუაშვილი.

ჩამოტვირთეთ ანგარიში

 

წინამდებარე კვლევა „გენდერული დისკრიმინაცია შრომის ბაზარზე" განიხილავს გენდერს სოციალური კონსტრუქციონიზმის თეორიის პერსპექტივიდან, რაც მიუთითებს, რომ გენდერი სოციალურად შექმნილი კატეგორიაა და საზოგადოებაში არსებული გენდერული განსხვავებები ბიოლოგიას არ ეფუძნება. დისკრიმინაცია განიმარტება როგორც ვითარება, სადაც ადამიანს ექცევიან განსხვავებულად მისი გენდერის, რასის, ასაკის, სექსუალური ორიენტაციის ან რაიმე სხვა ნიშნით.

კვლევა მომზადდა სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის (CSS) მიერ „გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა სამუშაო ადგილებზე" პროექტის ფარგლებში არასამთავრობო ორგანიზაცია „კონსტიტუციის 42-ე მუხლის" დაკვეთით.

კვლევის ჩატარება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის გულისხმიერი მხარდაჭერის შედეგად, „ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს" (USAID) ფინანსური მხარდაჭერით.

ავტორები: ნანი ბენდელიანი, პირიო ტურკი, მარიამ ამაშუკელი, ლილი ხეჩუაშვილი.

ჩამოტვირთეთ ანგარიში