ანგარიშები

ტრავმა-სენსიტიური გარემო და უსაფრთხო სკოლის კონცეფცია საქართველოში

ტრავმა-სენსიტიური გარემო და უსაფრთხო სკოლის კონცეფცია საქართველოში

ავტორი: მარიამ ამაშუკელი

კვლევის ანგარიში მომზადდა სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის მიერ არასამთავრობო ორგანიზაციაფელიქსისდაკვეთით პროექტისართტერაპიის პროგრამა თბილისში მომხდარი ბუნებრივი კატასტროფის შედეგად დაზარალებული ბავშვებისა და მოზარდებისთვის.“ პროექტი დაფინანსებულია Together for Equality-ის მიერავტორის/ავტორების მიერ საინფორმაციო მასალაში გამოთქმული მოსაზრება შესაძლოა არ გამოხატავდესფელიქსის ან Together for Equality-ის პოზიციას; შესაბამისად, არც ერთი ორგანიზაცია არ არის პასუხისმგებელი მასალის შინაარსზე.

ჩამოტვირთეთ

ავტორი: მარიამ ამაშუკელი

კვლევის ანგარიში მომზადდა სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის მიერ არასამთავრობო ორგანიზაციაფელიქსისდაკვეთით პროექტისართტერაპიის პროგრამა თბილისში მომხდარი ბუნებრივი კატასტროფის შედეგად დაზარალებული ბავშვებისა და მოზარდებისთვის.“ პროექტი დაფინანსებულია Together for Equality-ის მიერავტორის/ავტორების მიერ საინფორმაციო მასალაში გამოთქმული მოსაზრება შესაძლოა არ გამოხატავდესფელიქსის ან Together for Equality-ის პოზიციას; შესაბამისად, არც ერთი ორგანიზაცია არ არის პასუხისმგებელი მასალის შინაარსზე.

ჩამოტვირთეთ