კატეგორიის არქივი: კვლევითი ანგარიშები

ტრავმა-სენსიტიური გარემო და უსაფრთხო სკოლის კონცეფცია საქართველოში

ავტორი: მარიამ ამაშუკელი

დაწვრილებით

სექსუალური შევიწროება – ქალთა “უჩინარი” დისკრიმინაცია

ავტორი: მარიამ ამაშუკელი

დაფინანსება: წიგნი გამოიცა “ქალთა ფონდი საქართველოში“-ს ფინანსური მხარდაჭერით.

დაწვრილებით

კვლევის ანგარიში: „გენდერული დისკრიმინაცია შრომის ბაზარზე საქართველოში“

წინამდებარე კვლევა „გენდერული დისკრიმინაცია შრომის ბაზარზე” განიხილავს გენდერს სოციალური კონსტრუქციონიზმის თეორიის პერსპექტივიდან, რაც მიუთითებს, რომ გენდერი სოციალურად შექმნილი კატეგორიაა და საზოგადოებაში არსებული გენდერული განსხვავებები ბიოლოგიას არ ეფუძნება. დისკრიმინაცია განიმარტება როგორც ვითარება, სადაც ადამიანს ექცევიან განსხვავებულად მისი გენდერის, რასის, ასაკის, სექსუალური ორიენტაციის ან რაიმე სხვა ნიშნით.

დაწვრილებით

გენდერული თანასწორობის შესახებ ქართველი ახალგაზრდების ცოდნის, აღქმისა და დამოკიდებულების კვლევა

ავტორები: ელენე ჯაფარიძე, მაია ბარქაია, ნინო ჟღენტი, მარიამ ამაშუკელი

დაწვრილებით

ქალთა საჭიროებები და პრიორიტეტები საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში

მსოფლიო გამოცდილება ცხადყოფს, რომ ბევრ ქვეყანაში სოფლად და იზოლირებულ ადგილებში მცხოვრებ ქალებსა და გოგონებს ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი განათლებაზე, შემოსავლიან სამსახურზე, ნაკლებად აქვთ ხოლმე მიწასა და სხვა რესურსებზე საკუთრების უფლება, ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი ჯანმრთელობის დაცვაზე, სოციალურ და იურიდიულ მომსახურებაზე, ასევე არა აქვთ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში აქტიურად მონაწილეობის შესაძლებლობა.

დაწვრილებით