რისთვის არის უნივერსიტეტი?

მარინე ჩიტაშვილი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი

ბლოგი მომზადდა პროექტის „ბოლონიის გამოწვევები: მაღალპროდუქტიული სამუშაო ძალა და უმაღლესი განათლება საქართველოში“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით [გრანტის ნომერი: №FR 18-13966].

დაწვრილებით

პოლიტიკის დოკუმენტების სერია “სადოქტორო განათლება საქართველოში”

სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის პროექტის “ამერიკული მოდელის სადოქტორო განათლების განვითარება საქართველოში,” რომელიც დაფინანსდა აშშ საელჩოს კურსდამთავრებულთა საგრანტო პროგრამის ფარგლებში, შემუშავდა პოლიტიკის დოკუმენტების სერია საქართველოში სადოქტორო განათლების განვითარების შესახებ.

დაწვრილებით

ონლაინ კონფერენციაზე “სადოქტორო განათლება საქართველოში”

სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი გიწვევთ ონლაინ კონფერენციაზე “სადოქტორო განათლება საქართველოში”კონფერენცია გამიზნულია უნივერსიტეტებისთვის, განათლების პოლიტიკის შემქმნელებისა და საკითხით დაინტერესებული პირებისთვის.

დაწვრილებით

საერთაშორისო სადოქტორო განათლების გამოცდილება: გაკვეთილები და დასკვნები ქართული სადოქტორო განათლების კონტექსტში

სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი გიწვევთ ვებინარების სერიაში „სადოქტორო განათლება საქართველოში“ მონაწილეობის მისაღებად. წარმოგიდგენთ მეორე ვებინარს:

საერთაშორისო სადოქტორო განათლების გამოცდილება: გაკვეთილები და დასკვნები ქართული სადოქტორო განათლების კონტექსტში“

თათია ჩიხლაძე
ასოცირებული პროფესორი
ბრიტანული უნივერსიტეტი საქართველოში

30 ნოემბერი, 16:00 სთ

დაწვრილებით

ვიზალიბერალიზაციის შემდგომი დისკურსები საქართველოს ევროპეიზაციის შესახებ

ავტორები: ლია წულაძე, ფლორა ესებუა, ირინე ოსეფაშვილი

სამეცნიერო კონსულტანტი: ატილა მელეგი, კორვინუსის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი სოციოლოგიის და დემოგრაფიის მიმართულებით.

კვლევა განხორციელდა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით [გრანტის ნომერი: #FR17_91].

დაწვრილებით