საქართველოს სადავო ევროპული ტრაექტორია: ევროპეიზაციის დისკურსების ინსტრუმენტალიზება პოლიტიკური და მედიის აქტორების მიერ

ლია წულაძის მოხსენება „საქართველოს სადავო ევროპული ტრაექტორია: ევროპეიზაციის დისკურსების ინსტრუმენტალიზება პოლიტიკური და მედიის აქტორების მიერ” ოქსფორდ-საქართველოს ფორუმზე: „საქართველოს ევროპული მისწრაფებები: რბილი ძალის და საჯარო დიპლომატიის როლი” 

დაწვრილებით

კულტურის სოციოლოგია – როგორ გვანიჭებს საზრისს კულტურა

გამოქვეყნდა სახელმძღვანელო “კულტურის სოციოლოგია”


ავტორი: ლია წულაძე

რეცენზენტები: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორები – ამირან ბერძენიშვილი, აკაკი ყულიჯანიშვილი, მარინე ჩიტაშვილი.

© ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2023

ISBN 978-9941-36-148-7 (pdf)

წიგნის ჩამოტვირთვა

სოციოლოგიური კვლევის რაოდენობრივი მეთოდები

ავტორი: ლია წულაძე

სამეცნიერო რედაქტორი: ნინო ჯავახიშვილი, ფსიქოლოგიის პროფესორი, დ. უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი,ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

© ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2023

ISBN 978-9941-36-077-0 (pdf)

ჩამოტვირთვა

CSS-ის მიმართვა გიორგი ხელაშვილს

სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი მიმართავს მის ერთ-ერთ დამფუძნებელს, საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეს გიორგი ხელაშვილს, ხმა არ მისცეს კანონს მის მიერ დაფუძნებული და სხვა მსგავსი ორგანიზაციების წინააღმდეგ, რომელთა საქმიანობაშიც, წლების მანძილზე, თავად დიდი წვლილი შეიტანა!

ფსიქოლოგიური კრიზისული ინტერვენციის გზამკვლევი

ავტორები: თინა სოლომონია, მარიამ ფანჯიკიძე, თეკლე მაყაშვილი, სესილი დარჩია, თინათინ ქარელი, ნინო სირაძე

დაწვრილებით