კატეგორიის არქივი: სტატიები

დასავლეთის წარმოსახვითი სტრატეგიები ახალი ევროპული ქვეყნების მიმართ და აღმოსავლეთ ევროპის საზღვრები

აკადემიური სტატია

ავტორი: ლია წულაძე

გამოცემულიაCentral European Journal of International and Security Studies (CEJISS), 7 (4), 2013, 107-126.

დაწვრილებით

ახალგაზრდების დისკურსი: ევროპიზაცია ახალ ევროპულ ქვეყნებში და ევროპის საზღვრები

(სამუშაო ვერსია)

ლია წულაძე, აპრილი 2012

სტატია მომზადდა ევროაკადემიის მეორე გლობალური კონფერენციისთვის „ევროპა შიგნით და გარეთ: მრავალრიცხოვანი დამკვირვებლების თვალით დანახული ევროპა და ევროპელები”

დაწვრილებით