კატეგორიის არქივი: პუბლიკაციები

კულტურის სოციოლოგია – როგორ გვანიჭებს საზრისს კულტურა

გამოქვეყნდა სახელმძღვანელო “კულტურის სოციოლოგია”


ავტორი: ლია წულაძე

რეცენზენტები: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორები – ამირან ბერძენიშვილი, აკაკი ყულიჯანიშვილი, მარინე ჩიტაშვილი.

© ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2023

ISBN 978-9941-36-148-7 (pdf)

წიგნის ჩამოტვირთვა

სოციოლოგიური კვლევის რაოდენობრივი მეთოდები

ავტორი: ლია წულაძე

სამეცნიერო რედაქტორი: ნინო ჯავახიშვილი, ფსიქოლოგიის პროფესორი, დ. უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი,ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

© ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2023

ISBN 978-9941-36-077-0 (pdf)

ჩამოტვირთვა

ფსიქოლოგიური კრიზისული ინტერვენციის გზამკვლევი

ავტორები: თინა სოლომონია, მარიამ ფანჯიკიძე, თეკლე მაყაშვილი, სესილი დარჩია, თინათინ ქარელი, ნინო სირაძე

დაწვრილებით

უმაღლესი განათლება საქართველოში და კურსდამთავრებულთა კომპეტენციების თვითშეფასება

ავტორები: მარიამ ამაშუკელი, დიანა ლეჟავა და მარინე ჩიტაშვილი

კვლევა განხორციელდა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით [გრანტის ნომერი: FR 18-13966].

პუბლიკაცია დამტკიცებულია სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის დარგობრივი სარედაქციო/საგამომცემლო საბჭოს მიერ.

© სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი, 2022
გამომცემლობა „ნეკერი“, 2022

ISBN 978-9941-501-17-3

ჩამოტვირთვა

პოლიტიკის დოკუმენტების სერია “სადოქტორო განათლება საქართველოში”

სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის პროექტის “ამერიკული მოდელის სადოქტორო განათლების განვითარება საქართველოში,” რომელიც დაფინანსდა აშშ საელჩოს კურსდამთავრებულთა საგრანტო პროგრამის ფარგლებში, შემუშავდა პოლიტიკის დოკუმენტების სერია საქართველოში სადოქტორო განათლების განვითარების შესახებ.

დაწვრილებით