კატეგორიის არქივი: ბლოგი

ონლაინ სწავლება და უმაღლესი განათლება

დიანა ლეჟავა, სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი

პროექტის „ბოლონიის გამოწვევები: მაღალპროდუქტიული სამუშაო ძალა და უმაღლესი განათლება საქართველოში“ ფარგლებში სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი იწყებს ბლოგპოსტების სერიას უმაღლესი განათლებისა და დასაქმების პოლიტიკის მიმართულებით. პროექტი დაფინანსებულია შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით [გრანტის ნომერი: №FR 18-13966].

დაწვრილებით