კატეგორიის არქივი: ბლოგი

სადოქტორო სწავლება საქართველოში

მარინე ჩიტაშვილი
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი

ბლოგი მომზადდა პროექტის „ბოლონიის გამოწვევები: მაღალპროდუქტიული სამუშაო ძალა და უმაღლესი განათლება საქართველოში“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით [გრანტის ნომერი: №FR 18-13966].

ეს ბლოგი უკვე დაწერილი მქონდა, როდესაც მაისის The Chronicles of Higher Education ამერიკის ერთ-ერთი უნივერსიტეტის პრეზიდენტის ბოლო ინტერვიუს გადავაწყდი. „იყო კოლეჯის პრეზიდენტი ძალიან ჰგავს სასაფლაოზე სიარულს. თქვენს ქვემოთ ბევრი ხალხია, მაგრამ არავინ გისმენთ“. თუ დევიდ ლეებრონი, 18 წლის განმავლობაში რაისის უნივერსიტეტის [აშშ, ტეხასი] წარმატებული პრეზიდენტი ამას ამბობს, ხომ წარმოგიდგენიათ რისი იმედი შეიძლება ჰქონდეს რიგით პროფესორს საქართველოში სადაც ‘ზემოთ მრავალნი არიან’. როგორც იტყვიან ცდა ბედის მონახევრეა.  

დაწვრილებით

რისთვის არის უნივერსიტეტი?

მარინე ჩიტაშვილი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი

ბლოგი მომზადდა პროექტის „ბოლონიის გამოწვევები: მაღალპროდუქტიული სამუშაო ძალა და უმაღლესი განათლება საქართველოში“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით [გრანტის ნომერი: №FR 18-13966].

დაწვრილებით

რელევანტურობის საკითხი საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემაში

მარიამ ამაშუკელი, სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი

ბლოგი მომზადდა პროექტის „ბოლონიის გამოწვევები: მაღალპროდუქტიული სამუშაო ძალა და უმაღლესი განათლება საქართველოში“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით [გრანტის ნომერი: №FR 18-13966].

დაწვრილებით

უმაღლესი განათლება და დასაქმების ბაზარი

დიანა ლეჟავა, სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი

ბლოგი მომზადდა პროექტის „ბოლონიის გამოწვევები: მაღალპროდუქტიული სამუშაო ძალა და უმაღლესი განათლება საქართველოში“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით [გრანტის ნომერი: №FR 18-13966].

დაწვრილებით

ონლაინ სწავლება და უმაღლესი განათლება

დიანა ლეჟავა, სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი

პროექტის „ბოლონიის გამოწვევები: მაღალპროდუქტიული სამუშაო ძალა და უმაღლესი განათლება საქართველოში“ ფარგლებში სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი იწყებს ბლოგპოსტების სერიას უმაღლესი განათლებისა და დასაქმების პოლიტიკის მიმართულებით. პროექტი დაფინანსებულია შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით [გრანტის ნომერი: №FR 18-13966].

დაწვრილებით