უმაღლესი განათლება საქართველოში და კურსდამთავრებულთა კომპეტენციების თვითშეფასება

ავტორები: მარიამ ამაშუკელი, დიანა ლეჟავა და მარინე ჩიტაშვილი

კვლევა განხორციელდა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით [გრანტის ნომერი: FR 18-13966].

პუბლიკაცია დამტკიცებულია სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის დარგობრივი სარედაქციო/საგამომცემლო საბჭოს მიერ.

© სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი, 2022
გამომცემლობა „ნეკერი“, 2022

ISBN 978-9941-501-17-3

ჩამოტვირთვა

სადოქტორო სწავლება საქართველოში

მარინე ჩიტაშვილი
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი

ბლოგი მომზადდა პროექტის „ბოლონიის გამოწვევები: მაღალპროდუქტიული სამუშაო ძალა და უმაღლესი განათლება საქართველოში“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით [გრანტის ნომერი: №FR 18-13966].

ეს ბლოგი უკვე დაწერილი მქონდა, როდესაც მაისის The Chronicles of Higher Education ამერიკის ერთ-ერთი უნივერსიტეტის პრეზიდენტის ბოლო ინტერვიუს გადავაწყდი. „იყო კოლეჯის პრეზიდენტი ძალიან ჰგავს სასაფლაოზე სიარულს. თქვენს ქვემოთ ბევრი ხალხია, მაგრამ არავინ გისმენთ“. თუ დევიდ ლეებრონი, 18 წლის განმავლობაში რაისის უნივერსიტეტის [აშშ, ტეხასი] წარმატებული პრეზიდენტი ამას ამბობს, ხომ წარმოგიდგენიათ რისი იმედი შეიძლება ჰქონდეს რიგით პროფესორს საქართველოში სადაც ‘ზემოთ მრავალნი არიან’. როგორც იტყვიან ცდა ბედის მონახევრეა.  

დაწვრილებით

რისთვის არის უნივერსიტეტი?

მარინე ჩიტაშვილი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი

ბლოგი მომზადდა პროექტის „ბოლონიის გამოწვევები: მაღალპროდუქტიული სამუშაო ძალა და უმაღლესი განათლება საქართველოში“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით [გრანტის ნომერი: №FR 18-13966].

დაწვრილებით

პოლიტიკის დოკუმენტების სერია “სადოქტორო განათლება საქართველოში”

სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის პროექტის “ამერიკული მოდელის სადოქტორო განათლების განვითარება საქართველოში,” რომელიც დაფინანსდა აშშ საელჩოს კურსდამთავრებულთა საგრანტო პროგრამის ფარგლებში, შემუშავდა პოლიტიკის დოკუმენტების სერია საქართველოში სადოქტორო განათლების განვითარების შესახებ.

დაწვრილებით

ონლაინ კონფერენციაზე “სადოქტორო განათლება საქართველოში”

სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი გიწვევთ ონლაინ კონფერენციაზე “სადოქტორო განათლება საქართველოში”კონფერენცია გამიზნულია უნივერსიტეტებისთვის, განათლების პოლიტიკის შემქმნელებისა და საკითხით დაინტერესებული პირებისთვის.

დაწვრილებით