თვის არქივი: დეკემბერი 2006

პოლიტიკური თეორია

ავტორი:მამუკა ბიჭაშვილი

გამოცემის წელი:2006

გვერდების რაოდენობა, ფორმატი:36, A4

დაწვრილებით

სოციოლოგიურ მონაცემთა ანალიზი

ავტორი:ნინო დურგლიშვილი

გამოცემის წელი:2006

გვერდების რაოდენობა, ფორმატი:140, A4

დაწვრილებით

მსოფლიო პოლიტიკის გლობალიზაცია

ავტორი:ვალერი მელიქიძე

გამოცემის წელი:2006

გვერდების რაოდენობა, ფორმატი:152, A4

დაწვრილებით

რელიგია და კულტურა სამხრეთ კავკასიაში

ავტორი:ნინო ჩიქოვანი

გამოცემის წელი:2006

გვერდების რაოდენობა, ფორმატი:116, A4

დაწვრილებით

გენდერი და პოლიტიკა

ავტორი:ლელა ხომერიკი

გამოცემის წელი:2006

გვერდების რაოდენობა, ფორმატი:48, A4

დაწვრილებით