თვის არქივი: დეკემბერი 2009

ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობის საკითხების ეროვნული კვლევა საქართველოში

კვლევა საქართველოში ქალთა მიმართ ოჯახშიძალადობის შესახებ ჩატარდა გაეროს მოსახლეობის ფონდისა და ნორვეგიის მთავრობის მიერერთობლივად დაფინანსებული პროექტის – „დავძლიოთ გენდერული ძალადობაამიერკავკასიაში“ ფარგლებში 2009 წელს.

დაწვრილებით