თვის არქივი: მაისი 2012

დასავლეთის წარმოსახვითი სტრატეგიები ახალი ევროპული ქვეყნების მიმართ და აღმოსავლეთ ევროპის საზღვრები

(სამუშაო ვერსია)

ლია წულაძე, მაისი 2012

სტატია მომზადდა ევროაკადემიის საერთაშორისო კონფერენციისთვის „აღმოსავლეთ ევროპის ხელახლა გამოგონება”

დაწვრილებით