თვის არქივი: ივლისი 2013

ეკონომიკური კეთილდღეობა, პოლიტიკური პრეფერენციები და 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგები

ალექსი გუგუშვილი

საქართველოს პოლიტიკური მეცნიერებების ასოციაციის შრომათა კრებული

ივლისი 2013

დაწვრილებით