თვის არქივი: დეკემბერი 2023

კულტურის სოციოლოგია – როგორ გვანიჭებს საზრისს კულტურა

გამოქვეყნდა სახელმძღვანელო “კულტურის სოციოლოგია”


ავტორი: ლია წულაძე

რეცენზენტები: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორები – ამირან ბერძენიშვილი, აკაკი ყულიჯანიშვილი, მარინე ჩიტაშვილი.

© ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2023

ISBN 978-9941-36-148-7 (pdf)

წიგნის ჩამოტვირთვა