შემეცნება და ინტერესი

ავტორი:იურგენ ჰაბერმასი

გვერდების რაოდენობა, ფორმატი:341, A5

დაფინანსება:წიგნის ქართული თარგმანი მომზადდა და გამოიცა “სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის’ მიერ, ფონდის OSI-Zug, ბუდაპეშტის ღია საზოგადოების ინსტიტუტის უმაღლესი განათლების მხარდაჭერის პროგრამისა (HESP) და ფონდი “ღია საზოგადოება – საქართველოს” (OSGF) ფინანსური ხელშეწყობით, 2003

მოკლე აღწერა:წიგნის პირველ ორ თავში განხილულია სემეცნების კრიზისის თემა (ჰეგელი, კანტი, მარქსი), პოზიტივიზმი, პრაგმატიზმი და ისტორიზმი (კონტი და მახი, სპირსი, დილთაი); ბოლო ნაწილი კი ეთმობა ისეთ საკითხს, როგორიცაა კრიტიკა, როგორც შემეცნებისა და ინტერესის ერთიანობა.