სოციოლინგვისტიკა

ავტორი:ნოდარ ლადარია

გამოცემის წელი:2002

გვერდების რაოდენობა, ფორმატი:131, A5

© ფონდი “ღია საზოგადოება – საქართველო”

ჩამოტვირთვა

მოკლე აღწერა:წიგნი წარმოადგენს დამხმარე სახელმძღვანელოს სოციალური მეცნიერების მაგისტრანტებისთვის. მასში მოცემულია სოციოლინგვისტიკის მოკლე ისტორიული მიმოხილვა, სოციოლინგვისტიკის თეორიის ძირითადი ცნებები. ასევე, განხილულია ლინგვისტური, სოციოლოგიური და ისტორიული მეთოდოლოგიის უერთიერთშეღწევის, ენობრივი დემოგრაფიისა და ლინგვისტური ეთნოგრაფიის საკითხები; გარდა ამისა, განიხილება ენის სოციოლოგიური განზომილებები, დიალექტიკისა სოციოლექტიკის ადგილი სოციუმში, გენდერი და ასაკი, როგორც სოციოლინგვისტური ცვლადი, ზეპირი და წერითი მეტყველება, საინფორმაციო საშუალებათა სოციოლინგვისტიკა, დიგლოსია და ბილინგვიზმი, როგორც ეთნოსოციოლინგვისტური კატეგორიები და საზოგადოების ლინგვისტური განზომილებები. წიგნის დასასრულს ავტორი განიხილავს ენობრივი კონფლიქტების საკითხებს, მიმოიხილავს სოციოლონგვისტური კვლევების მიმართულებებსა და კველვის მეთოდებს.

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *