სოციალურ და პოლიტიკურ ტერმინთა ლექსიკონი-ცნობარი

გამოცემის წელი:2004

გვერდების რაოდენობა, ფორმატი:351,A5

დაფინანსება:წიგნი გამოცემულია “ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის მთარგმნელობითი პროექტის” მხარდაჭერით, ფონდის OSI-Zug, ბუდაპეშტის ღია საზოგადოების ინსტიტუტის საგამომცემლო საქმის განვითარების ცენტრის (CPD), ფონდ “ღია საზოგადოება – საქართველოს” (OSGF) სოციალურ მეცნიერებათა მხარდაჭერის პროგრამისა (SSSP) და საგამომცემლო-მთარგმნელობითი პროგრამის (TP) ფინანსური ხელშეწყობით.

© სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი

მოკლე აღწერა:წიგნი წარმოადგენს სოციალური და პოლიტიკური ტერმინების ქართულ ენაზე განმარტებისა და სისტემატიზაციის პირველ მცდელობას. იგი მიზნად ისახავს ქართული ენის ნორმების მაქსიმალური დაცვით, ქართული სამეცნიერო ტერმინოლოგიის განვითარებას.