რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები

ავტორი:ლია წულაძე

გამოცემის წელი:2008

გვერდების რაოდენობა, ფორმატი:83, A4

ფინანსური მხარდაჭერა:წიგნი მომზადებული და გამოცემულია სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის მიერ ფონდის OSI-Zug და ღია საზოგადოების ინსტიტუტის (ბუდაპეშტი) უმაღლესი განათლების მხარდაჭერის პროგრამის (HESP) ფინანსური მხარდაჭერით.

©სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი.

მოკლე აღწერა:წიგნი გამოცემულია ქართულ ენაზე და მოცავს შემდეგი საკითხების განხილვას: სოციალური კვლევის ბუნება, მასობრივი გამოკითხვა, კითხვარი, მონაცემტა ანალიზი და კვლევის ანგარიში.

ჩამოტვირთვა