ბოლონიის პროცესის შეფასება საქართველოში: ძირითადი მიღწევები და გამოწვევები

ავტორები: დიანა ლეჟავა, მარიამ ამაშუკელი

გამოცემის წელი: 2016

კვლევა განხორციელდა სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის მიერ ფონდ “ღია საზოგადოება – საქართველოს” მიერ.

კვლევა მიმოიხილავს 2005-2015 წლებში საქართველოში ბოლონიის პროცესის მიმდინარეობას და პროცესის ფარგლებში განხორციელებული უმაღლესი განათლების რეფორმების ეფექტურობას. კერძოდ, თუ რა შედეგებს მიაღწია საქართველომ ბოლონიის პროცესში გაწევრიანებიდან 12  წლის თავზე; რამდენად შეუწყო ხელი ბოლონიის პროცესის რეფორმების დანერგვამ სწავლების ხარისხისა და კვლევის განვითარებას საქართველოში; შეძლო თუ არა საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემამ ფეხი აეწყო ევროპაში მიმდინარე პროცესებისთვის და დაენერგა ის რეფორმები, რომლებსაც ბოლონიის მონაწილე ქვეყნები ნერგავდნენ ერთიანი ევროპული საგანმანათლებლო სივრცის შესაქმნელად.