პერსონალი

ლია წულაძე

აღმასრულებელი დირექტორი


ელ-ფოსტა: l.tsuladze@css.ge

ქეთევან გიკაშვილი

ფინანსური მენეჯერი

ელ-ფოსტა: k.gikashvili@css.ge

მანანა როინიშვილი

ბიბლიოთეკის მენეჯერი

ელ-ფოსტა: m.roinishvili@css.ge

ნინო აბზიანიძე

უფროსი მკვლევარი

ელ-ფოსტა: n.abzianidze@css.ge

მარიამ ამაშუკელი

მკვლევარი

ელ-ფოსტა: m.amashukeli@css.ge

ირინა ოსეფაშვილი

მკვლევარი

ელ-ფოსტა: i.osepashvili@css.ge

ლელა ჯავახიშვილი

უმცროსი მკვლევარი

ელ-ფოსტა: l.javakhishvili@css.ge

მარგერიტა გობატ

მარი სკლოდოვსკა-კიურის სახელობის მკვლევარი

ელ-ფოსტა: m.gobbat@css.ge

დიანა ლეჟავა

მკვლევარი

ადმინისტრაციული დირექტორი (2014-2023)

ელ-ფოსტა: d.lezhava@css.ge

ელენე ჯაფარიძე

მკვლევარი

ელ-ფოსტა: e.japaridze@css.ge