პერსონალი

ლია წულაძე

აღმასრულებელი დირექტორი


ელ-ფოსტა: l.tsuladze@css.ge

დიანა ლეჟავა

ადმინისტრაციული დირექტორი

ელ-ფოსტა: d.lezhava@css.ge

ქეთევან გიკაშვილი

ფინანსური მენეჯერი

ელ-ფოსტა: k.gikashvili@css.ge

მანანა როინიშვილი

ბიბლიოთეკის მენეჯერი

ელ-ფოსტა: m.roinishvili@css.ge

მარინე ჩიტაშვილი

უფროსი მკვლევარი

ელ-ფოსტა: m.chitashvili@css.ge

მარიამ ამაშუკელი

მკვლევარი

ელ-ფოსტა: m.amashukeli@css.ge

ირინა ოსეფაშვილი

მკვლევარი

ელ-ფოსტა: i.osepashvili@css.ge

მაკო (მანანა) მიქაბერიძე

მკვლევარი

ელ-ფოსტა: m.mikaberidze@css.ge

ელენე ჯაფარიძე

მკვლევარი

ელ-ფოსტა: e.japaridze@css.ge

ომარ შუბითიძე – ტექნიკური მენეჯერი

ლელა ჯავახიშვილი

უმცროსი მკვლევარი

ელ-ფოსტა: l.javakhishvili@css.ge