ლია წულაძე

აღმასრულებელი დირექტორი 

საბჭოს წევრი

ელ-ფოსტა: l.tsuladze@css.ge

ბიოგრაფია: ლია წულაძე არის თბილისის სახელმწიფოუნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათაფაკულტეტის, სოციოლოგიის მიმართულების ასოცირებულიპროფესორი. 2012 წლიდან ის ხელმძღვანელობს ცენტრის გამოყენებითიკვლევების მიმართულებას. 2014 წლიდან არის ცენტრის საბჭოს წევრი დაკვლევითი დირექტორი, 2016 წლიდან კი – აღმასრულებელი დირექტორი.

ლია არის 20-ზე მეტი პუბლიკაციისა და 2 სახელმძღვანელოს ავტორი. მისი კვლევა ეხება ევროპეიზაციის შესახებ პოლიტიკურ და პოპულარულ დისკურსებს საქართველოში და ყურადღებას ამახვილებს მათ განსხვავებულ პრეზენტაციაზე საერთაშორისო და ადგილობრივი აუდიტორიისთვის. მის მიერ ბოლო პერიოდში, ოქსფორდის უნივერსიტეტში პოსტდოქტორანტურის ფარგლებში (2013-14) ჩატარებული კვლევა ყურადღებას ამახვილებდა ქართველების დისკურსებზე ეროვნული იდენტობის შესახებ ევროპეიზაციის კონტექსტში. მისი კროსკულტურული კვლევა, ჩატარებული 2011-12 წლებში ფოლკსვაგენის ფონდის მხარდაჭერით, ეხებოდა ახალგაზრდებისწარმოდგენებს ევროპეიზაციის შესახებ ახალი ევროპის ქვეყნებსა(რუმინეთი და პოლონეთი) და მათ მოსაზღვრე რეგიონებში(საქართველო).