ირინა ოსეფაშვილი

მკვლევარი

ელ-ფოსტა: i.osepashvili@css.ge  

ბიოგრაფია:ირინა სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრთან თანამშრომლობს 2012 წლიდან. ის არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი,  ფსიქოლოგიის სპეციალობით (2005-2009). 2009 წელს მან გაიარა სამთვიანი სტაჟირება საერთაშორისო კრიზისების ჯგუფის თბილისის ფილიალში. 2010 – 2012 წლებში 
ირინა სწავლობდა ოსლოს უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამაზე მშვიდობისა და კონფლიქტების მიმართულებით. მისი სამაგისტრო ნაშრომის თემაა ქართველი ბავშვების თვალთახედვა და დამოკიდებულება (ატიტუდები) რუსების მიმართ